Dyslexie en hoogbegaafdheid

Volgens de wetenschap binnen het onderwijs is dyslexie een leerstoornis. Er gaat iets mis in het hoofd, waardoor het lezen, de spelling en het schrijven bemoeilijkt wordt.

Volgens het gedachtegoed van de Kernvisie methode gaat er helemaal niets mis, maar hebben mensen met dyslexie een andere leerstijl. Zij leren op een andere manier. Een manier, die niet helemaal past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt. Hierdoor moeten kinderen in hun hoofd steeds een klein omweggetje maken om iets te begrijpen. In dat omweggetje kunnen natuurlijk ook fouten gemaakt worden.

 

De Kernvisie methode laat een kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen persoonlijke kracht: door een kind te leren lesstof zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen wordt. In korte tijd ziet een kind dat het wel in staat is om te leren en wel in staat is om te automatiseren.

De coach reikt aan en laat ‘kwartjes vallen’. Dus niet remediëren, thuis wordt er geoefend. Tegelijkertijd wordt een kind zo begeleid, dat de sociaal-emotionele problemen worden aangepakt en er een goed leerklimaat voor het kind ontstaat.