Visueel

Bij veel kinderen met (het vermoeden van) dyslexie en andere leerproblemen is er sprake van een visuele disfunctie. Bij Eigenwijzer is het mogelijk om een visuele screening uit te laten voeren om dit uit te sluiten. Het functioneren van de ogen is van grote invloed op leerprestaties en zelfs op de resultaten van een IQ test.

Er is een verschil tussen de gezondheid van het oog waar een opticien of orthoptist naar kijkt en het functioneel gebruik van de ogen waarbij ook de hersenen een grote rol hebben. Ieder oog ziet een beeld en deze beelden worden samengevoegd in de hersenen. Gaat dit niet helemaal goed dan kunnen bijvoorbeeld de letters gaan bewegen of dansen, dit wordt fixatie disparatie genoemd (zie afbeelding hieronder). Als je niet anders gewend bent denk je dat dit normaal is, een kind heeft dit zelf dus niet snel in de gaten.

Om een tekst te kunnen lezen moeten de ogen goed kunnen richten en langs de letters en woorden kunnen bewegen. Lukt dit niet zo goed dan is dit van invloed op de verwerking van de beelden in de hersenen. Al het werk kost op deze manier extra moeite en energie, maar gaat ook ten koste van het ontwikkelen van het woordbeeld en daarmee het leren lezen. 

De volgende signalen kunnen indicatie zijn om een visuele screening uit te laten voeren:

Thuis

• Komt erg moe uit school
• Heeft regelmatig hoofdpijn na school met name boven de wenkbrauwen
• Droge, branderige, jeukende ogen (wrijft veel in de ogen)
• Kijkt vaak “moeilijk”, knijpt met de ogen of fronst
• Nek of rugklachten
• Snel last van (zon) licht
• Is “onhandig”; struikelt vaak, stoot zich makkelijk of stoot iets om
• Is lusteloos
• Moeite met rechts / links herkenning
• Houterige (achterblijvende) motoriek
• Onzeker over eigen kunnen

Bij sport en spel

• Balans en evenwicht is verstoord
• Oog-handcoördinatie klopt niet
• “Bang” voor de bal/moeite met vangen van de bal
• Moeite met afstand schatten en snelle bewegingen
• Laat leren fietsen


Op school

• Slordig (houterig) handschrift
• Slechte pen greep
• Vinger gebruiken tijdens het lezen
• Bij het hardop lezen klinkt het hakkelig
• Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
• Op blanco vel schrijft men niet horizontaal of letters zweven boven en onder de lijnen
• De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
• Heeft moeite met natekenen ruimtelijke figuren
• Hoofd niet rechthouden tijdens schoolwerk
• Legt hoofd op een arm op tafel bij het schrijven of lezen
• Slechte of geen concentratie, veel bewegingsonrust
• Symptomen van dyslexie zoals letters omdraaien, woorden of regels overslaan bij lezen, radend en/of traag lezen
• Moeite met overschrijven van het bord