Peergroups

Een peergroup is een groep van ontwikkelingsgelijken. In dit geval meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Herkenning

In een klas van 30 leerlingen zit gemiddeld één hoogbegaafd kind. Kinderen spiegelen zich aan ontwikkelingsgelijken (peers), ontwikkelen zo mede hun zelfbeeld en daarmee hun zelfvertrouwen. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders dan kinderen met een gemiddeld IQ en dat spiegelen is daardoor niet zo vanzelfsprekend in de klas als jij de enige bent die anders denkt. Het is daarom heel fijn om samen te kunnen zijn met andere kinderen die dezelfde gedachtekronkels hebben als jij en je begrijpen. Er zijn gelukkig op veel scholen plusklassen met verschillende invullingen. Voor veel kinderen is het een feest van herkenning om met peers samen te zijn. Maar niet iedere hoogbegaafde is hetzelfde en heeft instant vriendschap met een willekeurige andere hoogbegaafde. De vijver om uit te vissen is relatief kleiner, omdat er nu eenmaal minder hoogbegaafden op de wereld zijn dan mensen met een gemiddeld IQ. 

Peergroup

Regio Venray telt alleen al krap twintig basisscholen. Iedere school heeft een aantal hoogbegaafde kinderen, maar hoe fijn is het dan als je je vrienden netwerk uit kunt breiden met een peergroup na schooltijd met kinderen van jouw leeftijd uit de hele gemeente en daarbuiten die je ook echt begrijpen? Daar zit vast wel iemand bij met wie het klikt!

De peergroups bij Eigenwijzer coaching & training gaan uit van drie pijlers:
- Peers ontmoeten
- Mindset
- Uitdaging

Het programma wordt aan de groep aangepast en er is ook de mogelijkheid om tijd te besteden aan psycho-educatie. 

Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er ukIQ op de maandagochtend. Voor de oudere kinderen zijn er groepen op de donderdagmiddag.