ukIQ

De leukste tijdsbesteding voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Bij ukIQ spelen betekent voldoende uitdaging krijgen, spelen met ontwikkelingsgelijken (peer group) en werken aan een positieve mindset. Er wordt met verschillende thema’s en materialen gewerkt. 

Praktische info

De ukIQ groepen draaien in cycli van 6 weken tussen de schoolvakanties in. Een groep bestaat uit vier kinderen; zijn er meer aanmeldingen, dan wordt een volgende groep gestart. Er is tijd gereserveerd voor het brengen en ophalen, zodat u rustig afscheid kunt nemen van uw zoon/dochter.

De eerstvolgende ukIQ groep(en) start(en) na de zomervakantie op maandag en/of vrijdagochtend. Heeft u interesse de ukIQ groep, dan vul alstublieft het inventarisatieformulier in of neem contact op via mail. Dit is geheel vrijblijvend en nog geen aanmelding. De intakegesprekken vinden plaats in de eerste week van september. Een normale cyclus ukIQ is 6 weken. Ter introductie zal de eerste cyclus na de zomervakantie bestaan uit 4 bijeenkomsten à € 25 per keer.