Onderzoek

Dit kan zowel diagnostisch- als didactisch onderzoek zijn waarbij Eigenwijzer coaching & training zich met name richt op de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of vermoeden van meer/hoogbegaafdheid. 

Psychodiagnostisch onderzoek

Eigenwijzer coaching & training maakt gebruik van de KIQT+ intelligentietest voor (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze test is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 5 t/m 10 jaar oud en kan een IQ van 105 tot 170 scoren. Meer informatie over de test vindt u bij de testuitgever Scaliq

De kosten voor een IQ test afname met de KIQT+ inclusief intake, een scorerapport met korte observatie beschrijving en nabespreking van maximaal één uur beginnen bij € 550. 

Ook is het mogelijk om de Onderwijs Route Planner (ORP+) in te vullen in combinatie met een KIQT+ afname. De ORP+ is een hulpmiddel om te bekijken welke onderwijsroute (cognitief) goed passend zou zijn voor een kind waarbij o.a. gekeken wordt naar verschillende scenario's zoals versnellen, naar een plusklas gaan of overstappen naar fulltime hoogbegaafdenonderwijs.  


Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek betreft de schoolvakken en geeft een beeld van het niveau van uw zoon/dochter ten opzichte van zijn/haar klasgenoten om zo aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Op welk niveau functioneert uw kind met rekenen, taal en spelling? Wat is er nodig om aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling? Hoe groot is de voorsprong? Om deze vragen te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de onafhankelijke schoolvaardigheidstoetsen van Boom Test Uitgevers. 

Het is niet alleen de score die van belang is, maar ook of er gebruik gemaakt wordt van strategieën en of er misschien sprake is van belemmerende factoren zoals faalangst, gebrek aan concentratie of doorzettingsvermogen. Ook dit wordt inzichtelijk gemaakt bij het didactisch onderzoek.