Onderzoek

Dit kan zowel diagnostisch- als didactisch onderzoek zijn waarbij Eigenwijzer coaching & training zich met name richt op de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of vermoeden van meer/hoogbegaafdheid. 

Psychodiagnostisch onderzoek

Op dit moment neem ik deel als tester aan het normeringsonderzoek van een nieuwe IQ test voor kinderen tussen de 5 en de 10 jaar die een bovengemiddeld IQ hebben en waarbij rekening gehouden wordt met AD(H)D, ASS, faalangst en dyslexie: de KIQT+ van Scaliq. Deze test geeft een uitslag tussen de 115 en 170 waarbij veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind met een IQ van 85 tot 115. Wil je deelnemen aan het onderzoek, neem dan een kijkje op de site van Scaliq en schrijf je in.
Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek betreft de schoolvakken en geeft een beeld van het niveau van uw zoon/dochter ten opzichte van zijn/haar klasgenoten om zo aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Op welk niveau functioneert uw kind met rekenen, taal en spelling? Wat is er nodig om aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling? Hoe groot is de voorsprong? Om deze vragen te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de onafhankelijke schoolvaardigheidstoetsen van Boom Test Uitgevers. 

Het is niet alleen de score die van belang is, maar ook of er gebruik gemaakt wordt van strategie├źn en of er misschien sprake is van belemmerende factoren zoals faalangst, gebrek aan concentratie of doorzettingsvermogen. Ook dit wordt inzichtelijk gemaakt bij het didactisch onderzoek.