Peergroups 

4 jaar en ouder

Peergroups basisschoolleeftijd

Voor de kinderen op de basisschool is er een onderverdeling gemaakt naar leeftijd. Plaatsing in een groep gaat in overleg met de ouders en het kind. Bij twijfel is het altijd mogelijk om een keer proef te draaien in beide groepen om te zien welke het beste aansluit. Hierbij worden zowel de sociale en emotionele ontwikkeling meegenomen als de cognitieve capaciteiten.

Vóór toelating tot de peergroup volgt er altijd een intake. Het is niet noodzakelijk om een IQ test te kunnen overleggen en er wordt geen harde grens van een x aantal IQ punten gehanteerd.

Zo gauw het weer mag na de lockdown gaan we bij genoeg aanmeldingen starten op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur. In de even weken de kinderen van 4 t/m 6 jaar en in de oneven weken de kinderen van 7 t/m 9 jaar gedurende de schoolweken. Als er voldoende animo blijkt te zijn voor kinderen in de leeftijd van 10 jaar en ouder dan komt er een groep bij op een nog nader te bepalen dag. Stuur dus gerust een mail om te informeren of vrijblijvend aan te melden.

De groepsgrootte is minimaal 3 kinderen en maximaal 6 op één gespecialiseerde begeleider. De kosten bedragen € 25 per keer. 

Mocht er animo zijn om ook in de vakanties een programma te kunnen volgen dan hoor ik dat ook graag!

Voor alle geïnteresseerden in de peer groups heb ik één formulier gemaakt. Deze is hier te vinden. Let op, dit is nog géén aanmelding!