Gedragsproblemen


Als het op school allemaal niet zo goed lukt kunnen kinderen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen ontwikkelen. Dit is ook niet gek als je maanden of jaren niet in het systeem past. Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coaching sessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet. Kinderen die in beelden denken associëren sterk met wat ze visueel en gevoelsmatig waarnemen en worden hierdoor als afwezig of snel afgeleid bestempeld. Ze hebben een andere manier van automatiseren dan dat op school geleerd wordt: herhaling werkt bij deze kinderen niet om de stof in het lange termijn geheugen te krijgen en dat levert frustratie op. Het kind ontdekt bij de Kernvisie coaching dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen. 

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.